Forumul Democrat al Germanilor din România

Doar 12 imobile au fost retrocedate

Ca urmare a afirmației făcute în cadrul Ședinței Comisiei Guvernamentale Mixte Româno-Germane pentru problematica minorității germane din iunie a.c., conform căreia procesul de analizare a cererilor FDGR privind retrocedarea unor imobile care au aparținut minorității germane a fost finalizat, deputatul Ovidiu Ganț a solicitat din partea ANRP (Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților) o informare cu privire la numărul total de cereri depuse de către FDGR, câte au fost soluționate printr-o retrocedare a unor imobile în natură, în câte cazuri s-au acordat despăgubiri și câte solicitări au fost respinse sau clasate.

Răspunsul semnat de Cristina-Florentina Stanca, Președinte ANRP, este următorul: FDGR a depus la Comisia specială de retrocedare (în temeiul O.U.G. nr. 83/1999) 136 cereri de retrocedare, care toate au fost soluționate. Au fost restituite în natura 12 imobile, în 5 cazuri s-a propus acordarea de măsuri compensatorii, au fost respinse 61 de cereri, în cazul altor 61 cereri au existat fie renunțări, fie redirecționări sau conexări cu alte cereri (numărul deciziilor este mai mare decât numărul cererilor, întrucât FDGR a formulat mai multe cereri de retrocedare vizând același imobil).

„Răspunsul oficial al ANRP, instituție aflată în subordinea prim-ministrului, pune capăt fabulațiilor întreținute de către tot felul de persoane sau partide dubioase, referitor la numărul imobilelor retrocedate către FDGR”, a afirmat deputatul Ovidiu Ganț. „Din 136 cereri depuse în toată țara, 12 au fost soluționate prin retrocedare in natura iar în 5 cazuri s-au propus despăgubiri. Cifrele vorbesc de la sine și nu necesită explicații suplimentare referitoare la minciunile la adresa FDGR.”

Jugendforen