Forumul Democrat al Germanilor din România

Statutul organizației

În baza drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a garanţiilor internaţionale general recunoscute pentru protecţia minorităţilor naţionale şi a Constituţiei României, precum şi a legislației în vigoare din ţara noastră, şi a Statutului său, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR):

(a) promovează interesele specifice ale membrilor săi, care rezultă din apartenenţa lor la minoritatea germană din România, îi protejează şi îi stimulează prin toate măsurile politice, sociale, culturale, economice şi altele, care servesc acestei minorităţi la păstrarea şi dezvoltarea identităţii ei etno-culturale, la promovarea limbii materne;
(b) reprezintă minoritatea germană din România în raport cu instituțiile statului și alte organizații (asociaţii, partide, fundaţii etc.) din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi face cunoscute realizările istorice şi culturale ale acestei minorităţi;
(c) contribuie împreună cu alte forţe politice la înfăptuirea şi menţinerea unui stat de drept democratic în România;
(d) participă la viaţa politică din România pe bază de programe proprii și ia parte, în concordanţă cu legislaţia electorală, la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europene;
(e) contribuie la buna administrare a unităţilor administrativ-teritoriale prin reprezentanţii săi aleşi.

Jugendforen