Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien

Die Kinder der Deportierten

Weiter unten wird aus dem Amtsblatt der Text des Gesetzes zur Ergänzung von Art. 5 des Dekret-Gesetzes Nr. 118/1990 wiedergegeben, der sich auch auf die ehemaligen Russlanddeportierten und die Deportierten in den Bărăgan bezieht. LEGE nr. 130 din 15 iulie 2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020 Data intrarii in vigoare : 18 iulie 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC La articolul 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins: „(5) Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori al celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, strămutaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei. (6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care a beneficiat părintele său. (7) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care a beneficiat părintele său. (8) Copilul care s-a aflat atât în situaţiile prevăzute la alin. (6), cât şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare. (9) La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (6) sau (7), în situaţia în care ambii părinţi ai copilului au beneficiat de indemnizaţie lunară potrivit prevederilor art. 4, se ia în calcul indemnizaţia părintelui al cărei cuantum este mai mare.“ Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE p. PREŞEDINTELE SENATULUI, ROBERT-MARIUS CAZANCIUC Bucureşti, 15 iulie 2020. Nr. 130. —– Articolul 1(1) se referă la persoane care după data de 6 martie 1945, pe motive politice, au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice; au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; au fost internată în spitale de psihiatrie; au avut stabilit domiciliu obligatoriu; a fost strămutată într-o altă localitate, etc; (2) prevede că de aceleași drepturi beneficiază și persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Jugendforen