Directorul executiv

Art. 93 - Directorul executiv coordonează activitatea curentă a aparatului executiv din cadrul organizaţiei FDGR la nivel naţional, în conformitate cu prevederile legale şi cu dispoziţiile preşedintelui.

Art. 94 - Directorul executiv conduce aparatul executiv al FDGR.

Art. 95 - Directorul executiv ţine legătura cu directorii executivi ai organizaţiilor regionale FDGR, pe care îi îndrumă în activitatea lor.

Art. 96 - Directorul executiv ține legătura cu organizațiile din țară și străinătate în care FDGR este membru ori cu care FDGR colaborează pe probleme executive.

Art. 97 - Directorul executiv întocmeşte proiectul de buget şi execuţia bugetară și le prezintă preşedintelui care le înaintează consiliului director spre dezbatere şi adunării reprezentanţilor spre aprobare.

Art. 98 - Directorul executiv semnează împreună cu contabilul pentru gestiunea FDGR.

Art. 99 - Directorul executiv are drept de semnătură conform dispoziţiilor legale.

Art. 100 - Directorul executiv participă la ședințele consiliului director și ale adunării reprezentanților fără drept de vot.

Art. 101 - Directorului executiv poate avea şi alte atribuţii, prevăzute în fişa postului.