Parlamentarii FDGR

Art. 87 – Parlamentarii FDGR reprezintă minoritatea germană în Parlamentul României.

Art. 88 - Parlamentarii FDGR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile politice ale FDGR.

Art. 89 - Parlamentarii FDGR prezintă periodic rapoarte consiliului director şi adunării reprezentanţilor a FDGR.

Art. 90 - Parlamentarii FDGR au obligația de a vizita periodic toate zonele cu populaţie germană, pentru a avea contact cu organizaţiile locale, zonale şi regionale.

Art. 91 - Parlamentarii FDGR pot să reprezinte preşedintele FDGR la solicitarea expresă a acestuia.

Art. 92 - Parlamentarii FDGR sunt membri ai consiliului director si ai adunării reprezentanților a organizației FDGR.