Vicepreședinții

Art. 81 - Preşedinţii celor cinci organizaţii regionale sunt totodată şi vicepreşedinţii FDGR.

Art. 82 - Numărul mandatelor nu este limitat.

Art. 83 - Un vicepreşedinte ţine locul preşedintelui, atunci când acesta sau adunarea reprezentanţilor îl deleagă.

Art. 84 - În absenţa președintelui ori în cazul imposibilităţii exercitării mandatului de către acesta, sarcina convocării şedinţei consiliului director sau a adunării reprezentanţilor revine vicepreşedintelui delegat să țină locul preşedintelui.

Art. 85 - Vicepreşedinţii răspund de activitatea lor în faţa adunării reprezentanţilor a FDGR.

Art. 86 - Vicepreședinții sunt membri ai consiliului director și ai adunării reprezentanților.