Președintele de onoare

Art. 76 – Ca preşedinte de onoare poate fi ales un membru de prestigiu al comunităţii germane din România care a avut o activitate îndelungată în folosul acestei comunități.

Art. 77 - Președintele de onoare este ales pe viaţă.

Art. 78 - Preşedintele de onoare este membru al consiliului director și al adunării reprezentanţilor a FDGR.

Art. 79 – Funcţia de preşedinte de onoare poate înceta în următoarele situaţii:

- demisie

- retragerea funcţiei în caz de abatere disciplinară de către adunarea reprezentanților

- deces

Art. 80 - Preşedintele de onoare poate să reprezinte organizaţia la solicitarea preşedintelui FDGR.