Președintele

Art. 67 - Preşedintele reprezintă FDGR în relațiile cu instituțiile statului, cât şi cu guvernele, partidele şi organizaţiile din ţară şi din străinătate.

Art. 68 - Preşedintele exprimă public poziţia FDGR referitoare la orice problemă.

Art. 69 - Preşedintele este ales de către adunarea reprezentanţilor o dată la patru ani, prin vot secret.

Art. 70 - Preşedintele poate fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat.

Art. 71 - Preşedintele are drept de semnătură conform prevederilor statutare şi legale.

Art. 72 - Preşedintele convoacă şedinţa consiliului director şi adunarea reprezentanţilor a FDGR.

Art. 73 - Preşedintele convoacă comisia de disciplină.

Art. 74 - Preşedintele conduce şedinţa consiliului director şi adunarea reprezentanţilor.

Art. 75 - Preşedintele răspunde de activitatea sa în faţa adunării reprezentanţilor.