Organizația de tineret a FDGR

Art. 33 - Organizația de tineret a FDGR este Federația Tineretului German din România (FTGR).

Art. 34 - Scopul și obiectivele Federației Tineretului German din România sunt identice cu cele ale FDGR.

Art. 35 - Limba de comunicare în cadrul FTGR este limba germană.

Art. 36 - Federația Tineretului German din România funcționează cu statut și regulament de ordine interioară proprii, aprobate de către Adunarea reprezentanților a FTGR și a FDGR.

Art. 37 - Federația Tineretului German din România are gestiune proprie conform legilor în vigoare.

Art. 38 - Președintele FTGR este membru cu drept de vot în Consiliul-director și Adunarea reprezentanţilor a FDGR.