Organizaţiile regionale ale FDGR

Art. 24 – (1) O organizaţie regională a FDGR este constituită la nivelul unei regiuni istorice a României şi cuprinde toate organizaţiile FDGR locale, zonale şi judeţene din regiunea respectivă.
(2) Organizaţiile regionale ale FDGR sunt:
  1. Forumul Democrat al Germanilor din Banat (judeţele Arad, Caraș-Severin, Mehedinți, Timiș)
  2. Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina (judeţul Suceava)
  3. Forumul Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatică (judeţele Bacău, București, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Galați, Iași, Neamț, Tulcea, Vâlcea)
  4. Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania (judeţele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureș, Sibiu)
  5. Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord (judeţele Bihor, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)
  
Art. 25 - Organizaţiile regionale FDGR acordă sprijin organizatoric, iar în funcţie de situaţie şi posibilităţi şi sprijin financiar, organizaţiilor membre pentru desfăşurarea activităţilor lor şi le reprezintă interesele în cadrul organizaţiei FDGR la nivel naţional.

Art. 26 – (1) Organizaţiile regionale ale FDGR detaliază și adaptează prevederile Statutului-cadru FDGR prin statute sau regulamente proprii. Sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile privind statutele respectiv regulamentele organizaţiilor locale, zonale şi judeţene din Art. 16 al prezentului Statut-cadru.
(2) Regulamentele/statutele organizaţiilor regionale vor fi aprobate de organizaţia FDGR la nivel naţional.

Art. 27 - Fiecare organizaţie regională va fi condusă de adunarea reprezentanţilor, formată din delegaţi ai organizaţiilor membre. Norma de reprezentare este reglementată prin regulamentul/statutul respectivei organizaţii regionale.

Art.  28 – În adunările reprezentanţilor ale organizaţiilor regionale, hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor celor prezenți, dacă în statutul acestora nu este specificat altfel. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru organizaţiile membre ale organizaţiei regionale.

Art. 29 – (1) Adunarea reprezentanţilor a fiecărei organizaţii regionale îşi alege un consiliu de conducere, un preşedinte si unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, în conformitate cu statutul/regulamentul propriu. Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor este de patru ani.
(2) Adunarea reprezentanţilor unei  organizaţii regionale este statutară dacă este prezentă majoritatea membrilor acesteia.
(3) Hotărârile adoptate se aduc la cunoştinţă în forma scrisă organizaţiei FDGR la nivel naţional, cât şi organizaţiilor membre ale organizaţiei regionale respective.

Art. 30 - Adunarea reprezentanţilor poate înfiinţa comisii de specialitate din care fac parte persoane competente, eventual şi persoane care nu sunt membri FDGR. Fiecare comisie de specialitate va fi condusă de un membru al adunării reprezentanţilor care va comunica propunerile comisiei adunării reprezentanţilor şi va răspunde în faţa acesteia de activitatea comisiei.
Art. 31 – Organizaţiile regionale au o gestiune proprie. Bugetul lor se constituie din alocații bugetare, donaţii şi alte venituri posibile potrivit legii, precum şi dintr-o parte a cotizaţiei membrilor din organizaţiile locale, zonale şi judeţene care aparţin organizaţiei regionale respective. Cuantumul acestei părţi va fi actualizat anual prin hotărârea adunării reprezentanţilor a organizaţiei regionale.

Art. 32 - În cazul autodizolvării unei organizații regionale, patrimoniul existent trece în proprietatea organizației FDGR la nivel național.