Dispoziții generale

Art. 1 - Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.

Art. 2 – (1) FDGR este înregistrat ca persoană juridică, cu statut, sediu şi cont bancar propriu.
(2) Sediul central al FDGR este în municipiul Sibiu, str. General Gheorghe Magheru nr. 1-3.
(3) Adresa sediului central poate fi schimbată numai prin hotărârea Adunării reprezentanților a FDGR.

Art. 3 - FDGR este o asociaţie de utilitate publică conform H.G. nr. 599 din 4 iunie 2008, publicată
în Monitorul Oficial nr. 433/10.06.2008

Art. 4 - Limba de comunicare în cadrul FDGR este limba germană.

Art. 5 – Durata de funcţionare a FDGR este nedeterminată.

Art. 6 – FDGR este succesorul de drept al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ale minorităţii germane, care au fost desfiinţate prin constrângere.