Forumul Democrat al Germanilor din România

Consiliul director al FDGR

Consiliul director decide şi coordonează activitatea curentă a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.). El răspunde în faţa adunării reprezentanţilor (adunării generale) şi informează în mod regulat filialele subordonate despre activitatea sa.
Deciziile sale sunt luate în consens.
Dacă nu se obţine unanimitatea, proiectele de hotărâri vor fi prezentate adunării reprezentanţilor (adunării generale) a Forumului pe ţară, spre a decide.
Consiliul director al F.D.G.R. se întruneşte cel puţin o dată la trei luni sau ori de câte ori cel puţin un forum regional solicită acest lucru.
El poate lua decizii, dacă sunt reprezentate cel puţin jumătate din forumurile regionale.

Dr. Paul-Jürgen Porr – președinte FDGR
Ovidiu Victor Ganț – deputat FDGR
Dr. Klaus Fabritius – vicepreşedinte, preşedinte al F.D.G.R. – Regiunea Extracarpatică
Dr. Ioan Fernbach – vicepreşedinte, preşedinte al F.D.G. Banat
Antonia Maria Gheorghiu – vicepreşedinte, preşedinte al F.D.G. Bucovina
Josef Hölzli – vicepreşedinte, preşedinte al F.D.G. Transilvania de Nord
Martin Bottesch – vicepreşedinte, preşedinte al F.D.G. Transilvania
Christiane Gertrud Cosmatu – reprezentant al F.D.G.R. – Regiunea Extracarpatică
Dagmar Siclovan – reprezentant al F.D.G. Regiunea Banat
Erwin Josef Ţigla – reprezentant al F.D.G. Regiunea Banat
Michael Szellner – reprezentant al F.D.G. Regiunea Banat
Marcela Topertzer – reprezentant al F.D.G. Regiunea Bucovina
Leopold Langthaler – reprezentant al F.D.G. Transilvania de Nord
Stefan Leitner – reprezentant al F.D.G. Transilvania de Nord
Caroline Fernolend – reprezentant al F.D.G. Transilvania
vacant – reprezentant al F.D.G. Transilvania
Dr. Zeno Karl Pinter – reprezentant al F.D.G. Transilvania
Monika Hay – preşedinta Comisiei de educaţie a F.D.G.R.
Dr. Christian Chioncel – presedintele Comisiei economice a F.F.G.R.     
Adelheid Simon – preşedinte Organizaţia de tineret

Jugendforen