Forumul Democrat al Germanilor din România

Alegeri locale și parlamentare

Consiliul de Conducere al FDGR s-a întrunit vineri, 6 martie, la Sibiu, la prima sa ședință ordinară din anul 2020. Ședința a fost condusă de președintele dr. Paul-Jürgen Porr, la ea au participat reprezentanți din cele cinci organizații regionale cât și a organizației de tineret, deputatul FDGR Ovidiu Ganţ, subsecretarul de stat în Departamentul pentru relații interetnice Christiane Cosmatu și primarul Sibiului Astrid Fodor. Ordinea de zi propusă a cuprins șase puncte, s-a mai adăugat hotărârea de a încredința conducerea Tipografiei Honterus lui Ioan Popa. În cadrul obișnuitului tur de orizont asupra actualității politice deputatul Ganț a relatat despre situația de la București, a cărei evoluții se va putea cunoaște abia după votul din parlament de joi. El a menționat faptul că organizațiilor minorităților naționale reprezentate în Parlament le-a fost mărit bugetul pentru acest an cu 9,76 % în urma negocierilor cu premierul Ludovic Orban, ceea ce înseamnă că FDGR va avea la dispoziție 11,8 milioane de Lei și își va putea realiza proiectele în condiții bune. Un alt rezultat pozitiv datorat noului guvern a fost modificarea adusă Legii muzeelor care va face posibilă adoptarea unei hotărâri de guvern privind Muzeul Național Brukenthal, care își desfășoară activitatea în baza unui protocol din anul 2006. Urmează ca Biserica Evanghelică C.A. și Ministerul Culturii să negocieze conținutul viitorii hotărâri. Un punct important pe ordinea de zi l-a constituit discuția legată de alegerile locale și parlamentare. Caroline Fernolend, reprezentanta județului Brașov, Michael Szellner din Arad cât și Josef Hölczli, Johann Fernbach și Martin Bottesch, președinții organizațiilor regionale Transilvania de Nord, Banat și Transilvania au informat despre pregătirile în curs și posibilii candidați la alegerile locale. A fost amintit articolul din statul FDGR conform căruia este posibilă încheierea unor alianțe preelectorale locale, dacă ele sunt considerate oportune, ele trebuie însă să fie aprobate de către Consiliul de Conducere al FDGR. În ceea ce privește alegerile parlamentare, dr. Porr a informat despre discuțiile avute cu deputatul Ganț, care este de acord să candideze pentru un nou mandat. S-a mai convenit ca FDGR să participe la alegerile parlamentare cu o listă, pe care să mai fie înscriși Thomas Șindilariu, președintele FDGR organizația Brașov, și Christine Manta-Klemens, vicepreședinta Consiliului Județean Sibiu. Propunerile au fost acceptate cu unanimitate de voturi, dar ele trebuie votate și de Adunarea Reprezentanților, care se va întruni în 24 aprilie la Sibiu. Cu unanimitate de voturi au fost adoptate proiectele de buget și cel de investiții prevăzute pentru acest an, prezentate și explicitate de directorul executive Benjamin Jozsa. Pentru ziua de 19 martie a fost convocată o ședință a tuturor directorilor executivi și a contabililor organizațiilor regionale. Președintele dr. Porr a informat Consiliul de Conducere că FDGR cât și Asociația Sașilor și cea a Șvabilor Bănățeni din Germania au fost decorați prin Decret prezidențial cu Medalia aniversară „Centenarul Marii Uniri”. Martin Bottesch a adus la cunoștință faptul că, programul de sprijinire a cadrelor didactice care predau în instituții de învățământ în limba germane din fonduri acordate de Bundestag continuă, pentru anul în curs fiind prevăzuți 1,35 milioane Euro. (rezumat)

Jugendforen