. Deutsch
.
PREZENTARE GENERALĂ
.
.

DESPRE NOI

.
.
Prezentare generală Statutul organizaţiei: Dispoziţii generale Calitatea de membru Drepturile şi îndatoririle membrilor Organizaţii de bază Forumuri regionale Forumul pe ţară Preşedintele pe ţară şi consiliul director Presă şi cărţi Dispoziţii tranzitorii şi finale Notă Programul FDGR FDGR ca reprezentant al minorității germane FDGR în administrația locală Structura organizației Consiliul director al FDGR Preşedintele FDGR
 
 
.
sibiu 1880

Forumul Democrat al Germanilor din România este organizația prin intermediul căreia comunitățile cetățenilor români de etnie germană participă la viața politică din România.

Germanii din România sunt parte integrantă a statului român. Atestările documentare arată că germanii sunt prezenți pe teritoriul României de astăzi de mai bine de opt secole, iar numărul lor a crescut sau s-a micșorat în funcție de contextul istoric și politic.

Scurtă cronologie:

  • Sașii trăiesc din secolul XII în zona centrală a actualei Românii ca o comunitate constituită politic și religios. Ei dețineau coresponsabilitate în stat în baza unor drepturi și obligații stabilite inițial de către regele maghiar. În prezent sunt considerați drept sași și „landlerii”, urmași ai austriecilor de confesiune protestantă deportați în Transilvania în secolul XVIII.
  • „Șvabii sătmăreni” s-au stabilit la începutul secolului XVIII în zona orașului Satu Mare.
  • Banatul a fost colonizat tot la începutul secolului XVIII de coloniști din vestul Germaniei - „șvabii bănățeni”.
  • Meșteșugari din Stiria (Austria) se stabilesc în Banatul Montan în secolul XVIII.
  • Începând cu a doua jumătate a secolului XVIII, în Maramureș trăiesc coloniști germani cunoscuți ca țipseri.
  • După anexarea Bucovinei de către Austria (1774), aici se stabilesc germani veniți din diferite ținuturi ale Europei. Urmașii lor au fost „strămutați” de Hitler în Germania și doar puțini dintre ei s-au mai întors după 1945.
  • La începutul secolului XIX, s-au așezat germani și în Basarabia. În timpul celui de-al doilea război mondial, germanii din această regiune, cedată Uniunii Sovietice, au fost „strămutați” în Germania.
  • De asemenea s-au format sate germane în Dobrogea, în a doua jumătate a secolului XIX. Locuitorii lor au fost „strămutați” în Germania în anul 1940.
  • În principatele române Moldova și Țara Românească trăiesc germani în număr mai mare din secolul XVIII, aceștia fiind negustori, meșteșugari și intelectuali, organizați în comunități bisericești și asociații.

Între cele două războaie mondiale, aproape 800.000 de cetățeni de etnie germană au locuit în România Mare. Reprezentanții lor formau o fracțiune proprie în Parlamentul României.

În perioada 1940-1944, germanii din țara noastră au fost organizați în „Grupul Etnic German din România” care se afla sub tutela Reichului German. Germanii din Bucovina, Basarabia și Dobrogea au fost „strămutați”, iar 63.000 de germani din România au fost înrolați în armata germană pe baza unui acord între România și Germania. În primii ani după al doilea război mondial, germanii din România au fost discriminați în mod colectiv, majoritatea dintre ei fiind expropriați. Până în 1948 ei nu au avut drepturi politice. Un număr de 75.000 de germani au fost deportați, în 1945, la muncă silnică în Uniunea Sovietică, de unde, cei care au supraviețuit, s-au întors în majoritatea lor abia în 1949. Dorința de emigrare declanșată astfel în rândurile populației germane din România a crescut, mai ales după 1970, și datorită faptului că Republica Federală Germania a creat condiții favorabile primirii germanilor. În anul 1989, în România mai trăiau aproximativ 200.000 de germani, iar până la recensământul din anul 2002 numărul acestora a scăzuse la 60.000.

Sub semnul schimbărilor din 1989/1990, germanii din România și-au creat prin Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) o organizație care îi reprezintă pe plan politic. FDGR este format din organizații locale, județene și regionale. Cele regionale sunt în număr de cinci, câte una pentru: Regiunea Extracarpatică, Banat, Bucovina, Transilvania de Nord și Transilvania.

top