Ședința Consiliului de Conducere

Ședința Consiliului de Conducere

Prima şedinţă ordinară a Consiliul de Conducere al FDGR pe anul 2020 a fost convocată pentru ziua de vineri, 6 martie, ora 15. Ea va avea loc la Sibiu în Sala oglinzilor la sediul FDGR.
Pentru ordinea de zi au fost propuse următoarele puncte: aprobarea procesului verbal al ședinței din 22 noiembrie 2019, o informare despre actualitatea politică, discuții legate de alegerile locale și parlamentare, raportul despre controlul efectuat de Curtea de Conturi la FDGR, proiectul de buget pentru 2020 și discutarea unor probleme curente.