Adunarea Reprezentanţilor

Adunarea Reprezentanţilor

A doua şedinţă ordinară a Adunării Reprezentanţilor FDGR în anul 2019 a fost convocată pentru vineri, 22 noiembrie, ora 16. Ea va avea loc în sala oglinzilor la sediul FDGR din Sibiu. Pentru ordinea de zi au fost propuse următoarele puncte: rapoarte de activitate ale preşedintelui, deputatului şi subsecretarului de stat în Departamentul pentru Relaţii Interetnice, rapoarte scurte din comisiile de experţi ai FDGR (şcoală, economie) şi ai reprezentanţilor FDGR în Consiliul pentru minorităţi naţionale, discuţii, stabilirea cotizației de membru pentru 2020, discutarea unor probleme de administrație și curente.
În aceiaşi zi, la ora 15, se va întruni Consiliul de Conducere al FDGR într-o şedinţă ordinară. Ordinea de zi prevede o informare despre actualitatea politică, informații privind legea 129/2019, managementul tipografiei Honterus, discutarea unor probleme de administrație și curente.
La ora 19 va avea loc la Teatrul Radu Stanca festivitatea ocazionată de împlinirea a 30 de ani de la înființarea FDGR.