Iohannis va fi decorat de FDGR

Iohannis va fi decorat de FDGR

Prima ședință ordinară a Adunării Reprezentanților FDGR în anul curent a avut loc la 21 aprilie în sala Georg Daniel Teutsch în Palatul Episcopal al Bisericii Evanghelice C.A. din România din cauză că Sala oglinzilor este în renovare. Tot acolo s-a întrunit și Consiliul director al FDGR. Ambele ședințe au fost conduse de vicepreședintele FDGR dr. Klaus Fabritius, președintele dr. Paul Jürgen Porr nefiind de față. La ședințe au participat reprezentanți ai celor cinci organizații regionale, deputatul FDGR Ovidiu Ganț, subsecretarul de stat în Departamentul pentru relații interetnice Christiane Cosmatu cât și, ca oaspete, primarul Sibiului Astrid Fodor, iar la Adunarea Reprezentanților au fost prezenți și reprezentanți ai fundațiilor FDGR și a organizației de tineret și, în calitate de oaspete, Consulul german la Sibiu Hans Erich Tischler. Acesta a informat despre posibilitățile RFG de a acorda sprijin unor proiecte culturale ale FDGR.
Ordinea de zi a Adunării Reprezentanților a prevăzut 13 puncte care au fost abordate toate. Ordinea de zi a Consiliului de Conducere a fost completată cu propunerea deputatului Ganț de a-i decerna Președintelui statului și fostului președinte FDGR Klaus Iohannis medalia de onoare a FDGR, propunere unanim acceptată. La cererea deputatului Ganț a fost discutată deasemenea participarea la Referendum și la Alegerile Europarlamentare.
În cadrul Adunării Reprezentanților, deputatul Ganț a informat despre situația politică din București care se înrăutățește pe zi ce trece din cauza coaliției de guvernare, față de care se află în opoziție. Subsecretarul de stat Christiane Cosmatu a prezentat proiectele DRI, care a declarat anul 2019 ca ”an al cărții”. Rapoartele comisiilor FDGR pentru învățământ și economie au fost puse la dispoziție în formă scrisă, rezumatul celui pentru economie fiind prezentat de dr. Cristian Chioncel. Din activitatea comisiilor Consiliului pentru Minoritățile Naționale au prezentat scurte rapoarte Carmen Cobliș (cultură), Christiane Cosmatu (învățământ), Christian Töpfer (juridică), Benjamin Józsa (finanțe). A fost discutat asupra proiectului de lege depus de deputatul PSD Liviu Pleșoianu pentru a desființa organizațiile care prin sentință judecătorească sunt declarate continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizatii naziste sau a oricarei alte organizatii interzise prin lege.
Adunării Reprezentanților i-a fost prezentat rezultatul exercițiului financiar pe 2018 și raportul auditorului independent cât și bugetul estimativ pe 2019, care toate au fost adoptate resp. luate la cunoștință. A fost votat deasemenea forma finală a strategiei „Forum 2030“.
Dr. Fabritius i-a informat pe reprezentanți despre discuțiile din Consiliul de Conducere privind participarea la Referendum și Alegerile Europarlamentare și faptul că s-a hotărât să li se recomande membrilor și simpatizanților FDGR să se prezinte la Alegerile Europarlamentare cât și la Referendum, iar la acesta din urmă să voteze pentru întrebările puse de Președintele statului. În zilele următoare Consiliul de Conducere va hotărâ, dacă va recomanda membrilor FDGR ce partid sau formațiune politică să voteze la Alegerile Europarlamentare. Directorul Jozsa a prezentat Consiliului de Conducere un raport al activității sale de când este în funcție.

(rezumat)