Şedinţe la Timişoara

Şedinţe la Timişoara

Cea de a doua şedinţă ordinară a Adunării Reprezentanţilor FDGR din anul în curs va avea loc joi, 22 noiembrie, ora 17, în sala festivă a Casei Adam-Müller-Guttenbrunn la Timişoara. Ordinea de zi cuprinde rapoartele preşedintelui Dr. Paul Jürgen Porr, a deputatului Ovidiu Ganţ, a subsecretarului de stat în departamentul pentru relaţii interetnice Christiane Cosmatu cât şi rapoarte scurte din comisiile FDGR de experţi (şcoală, economie) şi ai reprezentanţilor FDGR în Consiliul pentru minorităţi naţionale. După dezbaterea rapoartelor se vor discuta şi decide cotizaţia pentru 2019, probleme administrative cât şi curente.
La ora 16 se va întruni în acelaşi loc Consiliul de Conducere al FDGR. Ordinea de zi cuprinde aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 septembrie a.c., o trecere în revistă a evenimentelor politice importante, o informare legată de stadiul proceselor pe care FDGR le-a intentat pentru defăimarea sa, o rectificare bugetară şi dezbaterea unor probleme curente.
La ora 11 va avea loc în Sala festivă a Casei Adam-Müller-Guttenbrunn o conferinţă cu tema “Rolul minorităţilor din Banat în constituirea statului naţional român”.