Probleme școlare și campania de defăimare

Probleme școlare și campania de defăimare


Consiliul de Conducere al FDGR s-a întrunit vineri, 21 septembrie 2018 într-o ședință ordinară. Ea a fost condusă de Președintele FDGR dr. Paul-Jürgen Porr, au fost prezenți reprezentanți ai celor cinci organizații regionale cât și Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ, Subsecretarul de stat în departamentul pentru relații interetnice Christiane Cosmatu și Primarul Sibiului Astrid Fodor. La începutul ședinței a fost păstrat un moment de reculegere în amintirea Președintelui de onoare prof. dr. Paul Philippi care a decedat recent. A fost prezentată participanților noul referent cultural al FDGR Doris Köber.

Ordinea de zi inițială a cuprins cinci puncte, la care mai fost adăugat un punct și anume o scurtă prezentare oferită de dr. Alexandru Szepessi, director în Ministerul Educației, responsabil pentru învățământul în limba germană.
În cadrul ședinței a avut loc mai întâi o trecere în revistă a evenimentelor politice care privesc minoritatea germană. Dr. Porr a informat despre discuția avută împreună cu deputatul Ganţ cu Ministrul de externe al RFG, Heiko Maas. În centrul discuției a stat campania de defăimare dusă împotriva minorității germane și a FDGR. Președintele Porr a informat de asemenea despre discuțiile avute în dimineața zilei de 21 septembrie în cadrul Conferinței pentru planificarea sprijinului acordat minorității germane din bugetul RFG anul viitor, care se va ridica la aceiași sumă ca în acest an, sperându-se și găsirea sumelor suplimentare solicitate de cele două cămine pentru vârstnici din Sibiu și Timișoara.
Deputatul FDGR i-a informat pe cei prezenți că în sesiunea extraordinară a Parlamentului în iulie nu a votat pentru modificarea codului penal și a prezentat pașii întreprinși împotriva campaniei de defăimare cât și a ordonanței de urgență care permite predarea limbii române în clasele primare doar unor profesori de specialitate. El a informat de asemenea despre întâlnirile avute cu politicieni germani și ambasadorul Austriei în România.
Campaniei de defăimare al FDGR i-a fost dedicat unul din punctele de pe ordinea de zi în cadrul căruia Directorul executiv Benjamin Jozsa a relatat despre stadiul în care se află procesele deja intentate și a fost luată decizia de a se intenta procese pentru calomniere și senatorului Liviu Pop și lui Darius Vâlcov, consilierul Prim-ministrului.
Dr. Szepessi a prezentat situația actuală a învățământului în limba germană, enumerând o serie de probleme îngrijorătoare. Martin Bottesch a informat despre traducerile de manuale realizate și dificultățile întâmpinate. Consiliul de Conducere a hotărât ca persoanelor care verifică traducerile de manuale să li se plătească 2,50 Lei pe pagină din fondul pentru manuale al FDGR.
Au fost adoptate în unanimitate rectificările bugetare, directorul Jozsa informând și în legătură cu alte probleme administrative. S-a discutat posibila participare la noua inițiativă a USR „Oameni noi în politică“ și la referendumul pentru familie, membrii Consiliului de Conducere exprimând opinia, că FDGR să nu participe ca și organizație la inițiativa USR și că membrii organizației să fie informați în legătură cu participarea la referendum. A fost discutată de asemenea solicitarea venită din partea Radio Romania de a se înființa o emisiune în limba germană, redactată la Brașov și difuzată în Transilvania de Sud, pentru care însă trebuie găsiți redactori.
Următoarea ședință a Consiliului de Conducere, urmată de Adunarea reprezentanților va avea loc la 22 noiembrie la Timișoara.