Adunarea Reprezentanţilor

Adunarea Reprezentanţilor

Prima adunare ordinară a reprezentanţilor FDGR în anul 2018 a avut loc vineri, 27 aprilie, la sediul organizaţiei din Sibiu. Şedinţa a fost condusă de Preşedintele FDGR dr. Paul Jürgen Porr, la ea au participat deputatul FDGR Ovidiu Ganţ, reprezentanţi din cele cinci organizaţii regionale, ai fundaţiilor economice al FDGR şi a organizaţiei de tineret. Ca oaspeţi au fost prezenţi primarul Sibiului Astrid Fodor, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, şi consulul RFG la Sibiu, Hans Erich Tischler. După terminarea şedinţei, domnului dr. Christoph Bergner, fost secretar de stat şi însărcinat al Guvernului Federal German pentru problemele imigranţilor şi a minorităţilor naţionale, i-a fost decernată insigna de aur a FDGR..
În salutul său în faţa Adunării Reprezentanţilor, ambasadorul Meier-Klodt şi-a exprimat bucuria de a participa din nou la o şedinţă a reprezentanţilor minorităţii germane. Domnia sa a relatat despre sprijinul pe care Ambasada RFG îl acordă problemelor minorităţilor în general cât şi a proiectelor culturale ale minorităţii germane.
În raportul său în faţa reprezentanţilor, dr. Porr a amintit seminarul ţinut în decembrie, în cadrul căruia a fost elaborată o strategie pentru FDGR până în anul 2030. Proiectul acestei strategii a fost trimis organizaţiilor de bază pentru a fi completat cu idei. Pe baza strategiei urmează sa fie elaborat un program al organizaţiei. Dr. Porr a informat asupra conferinţei de presă comune susţinută cu USR pentru a lansa campania de strângere de semnături pentru initiaţiva „Fără penali în funcţii publice”. Preşedintele FDGR a făcut un apel la membrii FDGR, să semneze iniţiativa, chiar dacă ea va fi respinsă de majoritatea parlamentară. În continuarea raportului a vorbit despre sprijinul economic acordat prin fundaţii, evenimentele culturale cât şi discuţia avută cu consiliul de conducere al Organizaţiei de tineret.
Deputatul Ganţ a informat despre situaţia politică din Bucureşti şi a menţionat că a fost reluată campania de denigrare a FDGR ca fiind o organizaţie urmaşă a celei de sorginte fascistă, campanie care îl are ca ţintă pe preşedintele Klaus Iohannis, FDGR fiind victimă colaterală. Deputatul FDGR a menţionat că a semnat împreună cu deputatul comunităţii evreieşti propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului şi că recent i-a fost decernată o recunoaştere din partea comunităţii evreieşti. După părerea sa trebuie intentate procese celor care denigrează FDGR şi sesizate autorităţile în domeniu şi anume Consiliul Audiovizualului şi Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Dl. Ganţ a relatat despre întâlnirea puţin îmbucurătoare cu ministrul educaţiei Valentin Popa pe tema manualelor şcolare şi şi-a exprimat satisfacţia că dr. Bernd Fabritius a fost numit însărcinat al guvernului federal pentru problemele imigranţilor şi a minorităţilor naţionale.
Subsecretarul de stat în Departamentul pentru relaţii interetnice, Christiane Cosmatu, a prezentat proiectele şi strategiile departamentului. Rapoartele comisiilor FDGR pentru învăţământ şi economie au fost prezentate de Carmen Reich-Sander resp. dr. Christian Chioncel. Dr. Klaus Fabritius a prezentat programul pe acest an al comisiei pentru cultură a Consiliului Minorităţilor Naţionale, iar Benjamin Józsa a informat din şedinţele lunare ale comisiei de finanţe. Rapoartele prezentate au fost completate şi discutate de către reprezentanţi.
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat raportul audit pentru 2017 cât şi proiectul de buget pentru 2018. A fost confirmat de către adunare Consiliul de Conducere în care există doi noi membrii, şi anume dr. Zeno Karl Pinter (preşedintele organizaţiei locale Sibiu) şi Caroline Fernolend (preşedinta organizaţiei judeţului Braşov). A fost hotărâtă înfiinţarea Fundaţiei pentru promovarea culturii germane”, reprezentanţii au luat act de o variantă prescurtată a reglementărilor privind Directiva pentru protecţia datelor cu caracter personal care intră în vigoare pe 25 mai şi un model pentru acordul pe care fiecare participant la evenimentele organizate de FDGR ar fi bine să-l dea..