Prima şedinţa a Consiliului de Conducere

Prima şedinţa a Consiliului de Conducere

Consiliul de Conducere al FDGR s-a întrunit în prima sa şedinţă ordinară din 2018 în data de 16 martie la Sibiu. La şedinţa condusă de preşedintele FDGR dr. Paul-Jürgen Porr au fost prezenţi reprezentanţi din toate cele cinci organizaţii regionale, preşedintele de onoare dr. Paul Philippi, deputatul Ovidiu Ganţ, subsecretarul de stat în Departamentul pentru relaţiile interetnice Christiane Cosmatu cât şi avocatul dr. Dan Virgil Pascu.
În cadrul trecerii în revistă a evenimentelor politice deputatul Ganţ a relatat despre situaţia din Bucureşti, unde în ciuda unui nou guvern, în politică nu s-a schimbat nimic. În bugetul pentru acest an, pentru organizaţiile minorităţilor naţionale este prevăzută o sumă mai mare comparativ cu cea din anul trecut, suma a fost împărţită celor 18 organizaţii în şedinţa Consiliului Minorităţilor Naţionale în ianuarie, FDGR revenind suma de 9,5 milioane lei, guvernul nu a emis însă până la această dată hotărârea de guvern de alocare a acestor sume organizaţiilor. Deputatul Ganţ a amintit că nu a votat pentru investirea guvernului Dăncilă şi nu va vota legile justiţiei elaborate de actuala coaliţie de guvernare. El a informat deasemenea despre recenta vizită de lucru întreprinsă în Germania. În acest context şi-a exprimat satisfacţia că dr. Bernd Fabritius a fost numit Însărcinat al Guvernului Federal pentru problemele minorităţilor şi că sprijinul pentru comunităţile germane din străinătate este menţionat în acordul coaliţiei de guvernare în RFG.. Preşedintele dr. Porr a informat reprezentanţii FDGR în legătură cu discuţia avută cu noul ambasador al Austriei la Bucureşti, doamna Isabel Rauscher.
Membrilor Consiliului de Conducere le-a fost înmânat proiectul de strategie „Forum 2030”, elaborat în cadrul unui workshop în decembrie, cu rugămintea de a o transmite spre a fi discutată organizaţiilor locale, urmând ca observaţiile sau completările să fie comunicate în cursul unei luni de zile.
Avocatul dr. Pascu şi directorul executiv FDGR Benjamin Jósza au informat în legătură cu demersurile făcute pentru a înfiinţa o fundaţie care să preia activitatea tipografiei Honterus cât şi în legătură cu reglementările legate de protecţia datelor cu caracter personal care urmează să intre în vigoare la 25 mai.
În cadrul şedinţei a fost prezentat proiectul de buget al FDGR pe 2018. După discuţii şi clarificări a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Cei prezenţi au fost informaţi de intenţia eurodeputatului Siegfried Mureşan, de a prezenta expoziţia referitoare la minoritatea germană la Bruxelles, în cadrul vernisajului din 27 iunie urmând să fie prezente formaţia de dansuri populare „Rosmareiner” din Timişoara şi corul de tineret Bach din Braşov cât şi elevi, selectaţi în urma unui concurs pe teme europene.
Martin Bottesch a informat despre elaborarea unui nou Abecedar de către echipa care elaborase şi pe cel care este folosit în momentul de faţă. Aceasta ca urmare a solicitării Editurii didactice şi pedagogice, să fie trimis manualul unic conform legii date de Ministrul educaţiei Pop spre a fi tipărit. Dr. Porr a informat în legătură cu evenimentele planificate pentru a marca cei 100 de ani ai minorităţii germane în România unită.
Anunarea Reprezentanţilor va fi convocată pentru 27 aprilie.
(rezumat)