Rapoarte şi consultări

Rapoarte şi consultări

Adunarea Reprezentanţilor FDGR s-a întrunit vineri, 24 noiembrie, în a doua şedinţă ordinară din anul 2017 la sediul organizaţiei din Sibiu. Şedinţa a fost condusă de preşedintele FDGR dr. Paul Jürgen Porr, au participat reprezentanţi din toate cele cinci organizaţii regionale şi a Organizaţiei de tineret, directori ai fundaţiilor FDGR şi deputatul Ovidiu Ganţ.
În raportul său asupra activităţii desfăşurate în lunile de la adunarea reprzentanţilor din aprilie a.c., preşedintele FDGR a relatat despre numeroasele întâlniri avute cu ocazia vizitelor unor delegaţii la Sibiu cât şi cu ocazia vizitelor sale la Bucureşti şi la Berlin. Dr. Porr a menţionat deasemenea participarea la evenimentele organizate de organizaţii regionale ale FDGR şi a altor organizaţii care au în centrul activităţii lor probleme ale minorităţii germane. Deputul Ovidiu Ganţ a menţionat în raportul său că nu a votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose de săptămâna trecută, ceea ce însă nu înseamnă că este de acord cu măsurile întreprinse de guvern. El a anunţat, că va vota atât împotriva modificărilor legilor fiscale cât şi a celor ale legilor justiţiei. La iniţiativa sa, hotărârea de guvern, care instituia ziua de 18 decembrie ca Zi a Minorităţilor Naţionale, a fost adoptată atât în Senat cât şi în Camera Deputaţilor devenind lege. Deputatul FDGR a exprimat îndoieli în legătură cu faptul că situaţia din domeniul educaţiei se va îmbunătăţi în mandatul actualului ministru Pop.
Raportând din activitatea comisiei pentru educaţie a FDGR, Carmen Reich-Sander a relatat că la cele două întruniri ale educatorilor în Banat şi în Transilvania au participat peste 300 de educatori care predau în limba germană şi a menţionat ca principală problemă, cu care se confruntă învăţământul în limba germană lipsa manualelor. Dr. Christian Chioncel a prezentat în raportul comisiei pentru economie activitatea celor cinci fundaţii cu profil economic. Din comisiile Consiliului pentru Minorităţile Naţionale au prezentat scurte rapoarte Carmen Cobliş (cultură), care a citit şi raportul din comisia pentru educaţie şi tineret, redactat de Christiane Cosmatu, iar Benjamin Józsa a relatat din comisia financiară. Rapoartelor le-au urmat discuţii şi completări din partea reprezentanţilor prezenţi.
Adunarea reprezentanţilor a adoptat o ultimă rectificare bugetară din acest an şi a votat mai multe proiecte de investiţie. S-a descis să nu fie mărită contribuţia pe care organizaţiile locale o virează celei centrale şi au fost lămurite mai multe probleme administrative. În urma unei dezbateri Adunarea reprezentanţilor a decis, ca FDGR să recomande membrilor săi să sprijine iniţiativa USR de a aduna semnături pentru a iniţia o modificare a constituţiei în sensul că nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive la pedeapse cu închisore pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Reprezentanţii FDGR şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu iniţiativa legislativă privind ONG-urile, care va afecta şi activitatea FDGR şi cea a asociaţiilor minorităţii germane, dacă legea va fi adoptată.