Adunarea Reprezentanţilor

Adunarea Reprezentanţilor

Prima şedinţă ordinară a Adunării Reprezentanţilor FDGR în anul 2017 a fost convocată pentru vineri, 28 aprilie, ora 16. Ea va avea loc în sala oglinzilor la sediul FDGR din Sibiu. Pentru ordinea de zi au fost propuse următoarele puncte: cuvântul preşedintelui de onoare, rapoarte de activitate ale preşedintelui, deputatului şi subsecretarului de stat în Departamentul pentru Relaţii Interetnice, rapoarte scurte din comisiile de experţi ai FDGR (şcoală, economie) şi ai reprezentanţilor FDGR în Consiliul pentru minorităţi naţionale, discuţii, raportul execuţiei financiare pentru 2016, raportul audit, aprobarea bugetului pentru 2017, alegerea preşedintelui FDGR, confirmarea Consiliului de Conducere şi discutarea unor probleme curente.
În aceiaşi zi, la ora 15, se va întruni Consiliul de Conducere al FDGR într-o şedinţă ordinară. Ordinea de zi prevede o informare despre actualitatea politică, demersuri juridice vis-à-vis de campania de denigrare şi discutarea unor probleme curente.