Atacurile denigratoare condamnate

Atacurile denigratoare condamnate

În declaraţia comună a celei de a XX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România guvernele român, respectiv german, subliniază importanţa comunităţii germane pentru societatea românească şi faptul că orice fel de acţiuni denigratoate la adresa acesteia sunt absolut condamnabile. Ambele guverne evidenţiază rolul pozitiv al minorităţii germane în dezvoltarea societăţii româneşti şi în ansamblul relaţiilor bilaterale româno-germane.
Protocolul celei de a XX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale a fost semnat în 11 aprilie de cei doi co-preşedinţi ai comisiei, George Ciamba, Secretar de stat în MAE, şi Hartmut Koschyk, însărcinatul Guvernului federal pentru imigranţi de origine germană şi minorităţi naţionale. În cadrul şedinţei au fost abordate şi subiecte sensibile referitoare la minoritatea germană cum ar fi despăgubirea foştilor ridicaţi pentru muncă forţată, sprijinul acordat învăţământului în limba germană şi finanţarea căminelor pentru vârstnici pentru membrii ai comunităţii germane.
La lucrările Comisiei au participat şi reprezentanţi ai Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), în declaraţia comună fiind subliniat faptul că FDGR joacă un rol central în dialogul autorităţilor române cu etnicii germani din România.