Şedinţa Comisiei Guvernamentale

Şedinţa Comisiei Guvernamentale

Cea de-a 20-a sesiune a Comisiei Guvernamentale Româno-Germane pentru Minoritatea Germană din România are loc la Bucureşti în zilele de 10-11 aprilie.
Lucrările sunt însoţite de manifestări jubiliare ocazionate de 25 de ani de la semnarea Tratatului între România şi Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească si parteneriatul în Europa (1992).
Comisia guvernamentală mixtă este condusă de George Ciamba, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Hartmut Koschyk, împuternicit al guvernului federal german pentru problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi naţionale în cadrul Ministerului Federal de Interne, membru al Parlamentului federal, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) fiind reprezentat de preşedintele Paul- Jürgen Porr şi directorul executive Benjamin Jozsa. De partea română sunt prezenţi deasemenea deputatul FDGR Ovidiu Ganţ, Christiane Cosmatu, subsecretar de stat în Departamentul pentru relaţii interetnice, şi Alexandru Szepesi, director în Ministerul Educaţiei, cât şi consilierii prezidenţiali Bogdan Aurescu şi Michael Fernbach, reprezentanţi ai altor ministere şi ai unor prefecturi din judeţe cu populaţie aparţinând minorităţii germane. De partea germană la lucrări iau parte ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Maier-Kloth, Jörg Bentmann şi Alexander Schumacher, directori de resort în Ministerul Federal de Interne cât şi preşedinţii asociaţiilor Şvabilor bănăţeni respectiv ai Saşilor transilvăneni în Germania, Peter-Dietmar Leber şi Herta Daniel.
Programul cuprinde lansarea unui întreg poştal aniversar – 25 de ani de la semnarea Tratatului dintre România şi R.F. Germania şi vizionarea expoziţiei „Peisajul bisericilor fortificate din Transilvania”.