Vizita ambasadorului german

Vizita ambasadorului german

Excelenţa sa Cord Meier-Klodt, de la începutul acestui an Ambasadorul al RFG la Bucureşti, a avut vineri, 3 martie, o întâlnire cu Consiliul de conducere al FDGR. În vizita efectuată în Sala oglinzilor la sediul din Sibiu a fost însoţit de Consulul german la Sibiu, doamna Judith Urban.
Diplomatul german a declarat că se bucură să cunoască reprezentanţii minorităţii germane, pentru a căror muncă şi responsabilitate pentru un trecut ieşit din comun are un deosebit respect. El şi-a exprimat dorinţa să continue colaborarea bună cu FDGR pe care a început-o predecesorul său şi a subliniat necesitatea de a folosi bunele relaţii bilaterale în sprijinul Europei unite şi a întăririi deschiderea faţă de Europa în România.
Preşedintele FDGR dr. Porr a atras atenţia asupra faptului că “ideea europeană” şi ceea ce se înţelege prin ea, necunoscute încă în unele părţi ale Europei, este trăită în Transilvania şi în Banat de câteva secole. Dr. Porr a constatat deasemenea, că mulţi politicieni vorbesc despre puntea de legătură pe care o constituie minoritatea germană, dar aceasta se şi străduieşte să îşi asume acest rol.
Ambasadorului i-au fost adresate o serie de invitaţii de a participa la evenimentele organizate în acest an de organizaţiile regionale ale FDGR.